Kdy se scházíme

Mladší děti (8–10 let)
úterý 16.00–18.00 hodin

Starší děti (11–16 let)
úterý 16.30–19.00 hodin

Konzultace s rodiči
vždy až po schůzkách
od 19.00 hodin

Archiv zpráv a novinek

Návštěvnost stránek

–––––––––––––––––––––––. Používá technologii služby Blogger.

Chci chodit do oddílu 3

Skauting je plný netradičních zážitků a dobrodružství, které lze prožít uprostřed skal a lesů stejně tak jako v městských ulicích a zákoutích. Rozvíjí tvořivost i sportovního ducha, je ostrovem pohody a kamarádství. Sbližuje lidi, vede je k nezištnosti a odvaze.

Kdo jsme:
JEDNAOSMDESÁTKA je koedukovaný skautský oddíl působící na Praze 11-Háje. Oddíl je určen pro kluky a holky ve věku od 8 do 16 let.
Oddíl má v současné době kolem patnácti členů, plus dva vedoucí a dva činovníky mezi staršími členy. Je rozdělen na dvě skupiny podle věkové kategorie – mladších a starších členů. Každá skupina má samostatné schůzky. Obě skupiny se pak ještě interně dělí na dvě družinky, které proti sobě soupeří.

Schůzky mladších členů – vlčata a světlušky (8–10 let):
Skupina mladších členů (neboli vlčat a světlušek) se schází jednou za týden každé úterý (mimo svátky) od 17.30 do 19.00 hodin v klubovně oddílu. Na schůzkách se pak věnujeme různým aktivitám a soutěžím. Hrajeme nejrůznější dětské hry, věnujeme se výtvarným a rukodělným činnostem, plníme si úkoly Stezky, učíme se skautským dovednostem, a v neposlední řadě pracujeme s časopisem pro mladší členy. Když nám přeje počasí, chodíme si zahrát ven na hřiště nebo do lesa různé sportovní hry a závody.

Schůzky starších členů – skauti a skautky (11–16 let):
Skupina starších členů (skautů a skautek) má schůzky také jednou za týden, ale na rozdíl od mladších členů se schází vždy ve čtvrtek (mimo svátky) od 16.30 do 18.30 hodin v klubovně oddílu. Program schůzek je organizován odlišnou formou než program mladších členů a je přizpůsoben věku starších členů. Schůzka je rozdělena na dvě části, z nichž první část probíhá v režii rádců družin a každá družina si tvoří program samostatně, a druhá část je pod vedením vedoucího oddílu. I starší členové se během schůzek věnují různým hrám, skautským dovednostem a skautským Stezkám. U starších členů se klade větší důraz na samostatnost a zodpovědnost. Starší členové také využívají v programu časopis přímo pro skauty.

Společné akce oddílu – výpravy:
Každý měsíc se obě družiny schází na víkendové oddílové schůzce v klubovně nebo v jejím okolí. Jednou za měsíc se společně vydáváme i na víkendové výpravy, ať už za město nebo i do města. Tam na nás kromě nedlouhého pěšího výletu čekají dobrodružné hry, poznávání přírody a jiné.
Nakonec vždy v létě pořádáme dvoutýdenní tábor, kde táboříme v tee-pee nebo podsadových stanech.
Přehled výprav a akcí najdete v sekci Akce a výpravy oddílu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Časté dotazy:

Nehodí se mi čas nebo den schůzek
Pokud se Vám nehodí termín nebo čas schůzek, můžete se ještě obrátit na oddíl Koníků – tj. další skautský oddíl, který působí rovněž na našem středisku a má schůzky vždy ve středu. Pro více informací se můžete podívat přímo na jejich web http://www.oddil.cz/.
Pokud ani tam nebudete spokojeni můžete se zkusit podívat na další oddíly na Jižním Městě nebo zkusit najít jiný oddíl v okolí na stránkách Junáka.

Můj syn/dcera je asi na rozhraní uvedených věkových skupin (mezi 10–11 rokem), do jaké skupiny by se měl přihlásit?
Oddíl se přiklání spíše k zařazení dítěte mezi starší členy. Je to z důvodu nastaveného hierarchického věkového systému. Mladší členové ve věku  kolem 11 let přechází do skupiny starších členů. To znamená, že pokud by byli Váš syn nebo dcera zařazeni mezi mladší členy, za rok (nejdéle za dva), by stejně přešel (přešla) do skupiny starších členů.
Dalším vodítkem pro rozhodnutí může být složení programu schůzek (viz výše), tudíž můžete zkusit odhadnout co by vašemu dítku více vyhovovalo.
V neposlední řadě může být rozhodujícím kritériem termín schůzek, resp. zařazení člena do té skupiny, která má schůzky v den, který mu bude vyhovovat.

Kolik stojí členství v oddíle?
Roční registrační příspěvek činí 600 Kč (ten se platí vždy začátkem kalendářního roku).
Dvakrát do roka se hradí příspěvek na výpravy a jiné akce oddílu. Pro období říjen–prosinec 2014 je to částka 900 Kč. Na období leden–červen 2015 je to částka 1800 Kč.
Letní čtrnáctidenní tábor je samostatná akce, která se hradí zvlášť před táborem a částka se pohybuje okolo 3000 Kč.

Kdo se o děti stará?
Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vedoucím. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Mé dítě je chronicky nemocné (alergie, astma, cukrovka, epilepsie).
Může chodit do oddílu?
Rozhodně to není vyloučeno. Budeme se snažit vytvořit takový program, aby dítě bezprostředně nepociťovalo omezení v oddílových aktivitách a mohlo se zapojit do běžné činnosti s ostatními.
Je ale nutné na tuto skutečnost upozornit vedoucí a konzultovat s nimi zdravotní stav dítěte a uvést toto ve zdravotní dokumentaci člena.
Držíme se zásady „ano, přijmeme mezi sebe i chronicky nemocné děti, ale chceme o tom vědět“.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu?
Nejlepší je domluvit se předem telefonicky nebo e-mailem přímo s vedoucím (najdete v sekci Kontakty). Přijďte se i s dítkem podívat na schůzku a připravte si na tuto první schůzku dotazy na vedoucí. Na schůzce si dítě převezme vedoucí a budeme se Vám moci věnovat a zodpovědět Vaše dotazy.
Pokud se bude Vašemu dítěti schůzka líbit, předáme Vám přihlášku a brožurku „Informace (průvodce) pro rodiče nováčka“, kde jsou uvedeny informace o oddíle a jeho činnosti, jaké vybavení si pořídit a kontaktní údaje na vedoucí.

Proč právě skauting?
Skauting je mezinárodní hnutí, které působí v 216 zemích celého světa. Skauti a skautky na celém světě ctí tytéž hodnoty. Smyslem skautingu je maximální rozvoj jednotlivce.
Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat,  schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje.