Kdy se scházíme

Mladší děti (8–10 let)
úterý 16.00–18.00 hodin

Starší děti (11–16 let)
úterý 16.30–19.00 hodin

Konzultace s rodiči
vždy až po schůzkách
od 19.00 hodin

Archiv zpráv a novinek

Návštěvnost stránek

–––––––––––––––––––––––. Používá technologii služby Blogger.

Registrace 2017

S novým rokem se blíží zase trocha úředničiny a nastává čas zúčtování. V článku najdete souhrn všech informací s tím spojených.

Registrace 2017
Pro nadcházející rok byl registrační poplatek našeho střediska stanoven na 600 Kč za osobu. Registrační poplatek slouží pro funkci organizace a je z něj hrazen spolkový časopis, který by měl chodit každému členovi.
Prosím o uhrazení tohoto poplatku do 28. února 2017.
Pokud zvažujete ukončení členství, je potřeba tuto skutečnost nahlásit do 31. prosince 2016 (ideálně co nejdříve). Následující den se odevzdá registrace nadřízeným orgánům a všichni tito zaregistrovaní členové musí registrační poplatek uhradit. Ohlášení ukončení členství po tomto termínu by mělo za následek, že byste museli ještě před ukončením členství registrační poplatek uhradit.

Příspěvek na činnost (II. pololetí)
Rovněž je potřeba počítat s uhrazením příspěvku na činnost oddílu (na materiál, na výpravy, na vybavení), který činí 1500 Kč na člena-jedináčka. Stejně jako v prvním poleletí bude členům-sourozencům poskytnuta sleva 300 Kč na osobu, tzn. že dva sourozenci uhradí každý 1200 Kč.
Příspěvek na činnost můžete uhradit v průběhu ledna a února 2017, nejpozději však, prosím, do 31. března 2017.

Vyplnění registračních údajů, kontrola zdravotní dokumentace
Během schůzek dostanou členové nové prázdné registrační formuláře pro rok 2017 a bude nutné opět vyplnit aktuální údaje (kontaktní údaje na člena, rodiče, adresu).
Rovněž máte možnost během schůzky zkontrolovat zdravotní dokumentaci a záznamy v ní provedené (záznamy zranění, klíšťata atd.).
Odevzdání nových registračních údajů je naplánováno do 28. února 2017.

Členské karty
Tento rok budeme objednávat další sadu členských karet pro nováčky a pro ty, co svojí členskou kartu z minulého roku ztratili.
Karta stojí 24 Kč a je nutné dodat průkazovou fotografii ve formátu JPG. Zájemci o studentskou verzi musí ještě dodat potvrzení o studiu (týká se studujících na středních a vysokých školách, ne základek).
Focení průkazové fotografie si uděláme během schůzek. Kdo na schůzce nebude, bude muset dodat fotografii sám. Uhrazení poplatku je možné spojit s registrací nebo platbou příspěvku na činnost.
Objednání karet přes skautIS (skautský informační systém) zajistí Kutil.

Oddílové trička
Letos jsme pro všechny členy objednali nová oddílová trička. Každý člen nechť do konce školního roku donese 100 Kč (vedoucí a kmen dospělých 190 Kč).