Kdy se scházíme

Mladší děti (8–10 let)
úterý 16.00–18.00 hodin

Starší děti (11–16 let)
úterý 16.30–19.00 hodin

Konzultace s rodiči
vždy až po schůzkách
od 19.00 hodin

Archiv zpráv a novinek

Návštěvnost stránek

–––––––––––––––––––––––. Používá technologii služby Blogger.

Registrace 2018

Blíží se konec roku a tak si dovolujeme všechny členy upozornit na povinnost provést registraci pro nadcházející rok 2018.

Registrace 2018
Letos nastává menší změna ve výběru registračního poplatku.
Na schůzce obdrží každý člen svůj registrační formulář, ve kterém jsou uvedeny platební údaje pro úhradu registračního poplatku.
Ten, prosím, uhraďte převodem nebo vkladem přímo na uvedený účet – registrační příspěvek již nenoste na schůzku v hotovosti.
Pro nadcházející rok byl registrační poplatek našeho střediska stanoven na 600 Kč za osobu. Noví členové mají tento poplatek navýšen na 624 Kč na pořízení členské karty. Registrační poplatek slouží pro funkci organizace a je z něj hrazen spolkový časopis, který by měl chodit každému členovi.
Prosím o uhrazení tohoto poplatku do 31. ledna 2018.
Zároveň prosím o kontrolu údajů v registračním formuláři a případné doplnění nebo opravu chybných nebo zastaralých údajů. Registrační formulář opět odevzdejte do 31. ledna 2018.

Pokud zvažujete ukončení členství, je potřeba tuto skutečnost nahlásit do 31. prosince 2017 (ideálně co nejdříve). Následující den se odevzdá registrace nadřízeným orgánům a všichni tito zaregistrovaní členové musí registrační poplatek uhradit. Ohlášení ukončení členství po tomto termínu by mělo za následek, že byste museli ještě před ukončením členství registrační poplatek uhradit.