Kdy se scházíme

Mladší děti (8–10 let)
úterý 16.00–18.00 hodin

Starší děti (11–16 let)
úterý 16.30–19.00 hodin

Konzultace s rodiči
vždy až po schůzkách
od 19.00 hodin

Archiv zpráv a novinek

Návštěvnost stránek

–––––––––––––––––––––––. Používá technologii služby Blogger.

Historie a zajímavosti

Z historie oddílu
Jednaosmdesátka vznikla jako první odnož Osmého oddílu ze střediska Platan na Spořilově, do kterého vstoupila koncem roku 1968 na zimním táboře v Jizerských horách. Svou první schůzku měl oddíl 30. ledna 1969 a vznikl jako smečka vlčat při Osmičce a lokálně působil na sídlišti Antala Staška, bydlišti vedoucího oddílu Lubora Seiferta. V roce 1970 byla činnost oddílu na 20 let prerušena.

V roce 1990 bratr Lubor Seifert stál za obnovením 81. oddílu a založením střediska Pasát na Jižním městě. 9. května 1990, na oblíbeném místě tehdejších výprav v Kobyle nedaleko Koněpruských jeskyní, předal Lubor slavnostně oddílu původní vlajku. V té době vedl oddíl jeho syn David a oddíl měl 5 družin. V roce 1993 předal David vedení oddílu Otovi, který založil družinu Velbloudů – vedoucích oddílu. Ota vedl 81. oddíl do roku 2000. V roce 1993 vznikl ve středisku nový 9. oddíl skautek, který s Jednaosmdesátkou úzce spolupracoval. V roce 1999 zanikla ORJ Praha 11 a středisko přestoupilo pod ORJ Prahy 10. 81. a 9. oddíl se sloučil a od té doby je registrován jako 81. oddíl skautů a skautek.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Rachot v mlází – oddílový časopis
Leckterý oddíl se může pochlubit svojí vyšperkovanou kronikou. Ale ne všechny oddíly mají svůj vlastní časopis.
Náš oddíl začal oddíl vydávat svůj vlastní časopis v roce 1998. Nesl název Rachot v mlází. V té době asi nikdo netušil, že bude tento časopis vycházet pod stejným názvem i za dalších deset let. První číslo Rachotu vyšlo 24. listopadu 1998. Tehdy jej vydávala Mňukna – časopis měl jednolistovou (tj. dvoustánkovou) podobu a byl vydáván přibližně jednou za měsíc.
Po Mňukně převzala časopis Lída Richterová, která postupně udělala z jednolistového časopisu několikastránkový. V té době vycházel časopis spíše občasně.
Po druhém intermezzu se ujal časopisu Kutil, který se v něm snažil uplatnit své znalosti z oblasti polygrafie a typografie, a dal tak časopisu novou formu. Časopis tak vycházel jednou za měsíc, i když některá období časopis nevycházel vůbec.
Od letošního září se stává časopis střediskovým a rozšiřuje tak své pole působnosti. Avšak stále zůstává pod vedením Kutila. Aktuální čísla nalezneš na webu střediska pasat.aspone.cz
Název „Rachot v mlází“ vymyslel Upír, jeho název vyhrál soutěž o nejlepší název oddílového časopisu. Název se tak ujal, že si ho časopis udržel až do dnes.
Nesmím ale zapomenout jmenovat také časopis, který vycházel ještě před Rachotem, byl jím Čuník. Víceméně ručně psaný a kreslený oběžník našeho oddílu. Několik jeho čísel je uchovánu v archivu v klubovně.