Kdy se scházíme

Mladší děti (8–10 let)
úterý 16.00–18.00 hodin

Starší děti (11–16 let)
úterý 16.30–19.00 hodin

Konzultace s rodiči
vždy až po schůzkách
od 19.00 hodin

Archiv zpráv a novinek

Návštěvnost stránek

–––––––––––––––––––––––. Používá technologii služby Blogger.

Skautské Stezky

O co jde?
Stezky jsou nástrojem pro naplnění našich cílů a poslání – tj. všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Jsou určeny jak pro skauty a skautky, tak pro vlčata a světlušky. Obě verze se liší obsahem i zpracováním podle věkové skupiny, pro kterou jsou určeny. Každá stezka je dále rozdělena dle věku do několika dílů – tzv. stupňů. V každém stupni je nutno splnit předem dané úkoly. Po splnění jednoho stupně získá dítě ocenění (diplom, nášivku na kroj aj.) a je možno začít plnit stupeň následující. Po splnění každého stupně je též možno splnit si tzv. prestižní zkoušku – to je zkouška, kterou si může plnit jen ten, kdo úspěšně dokončil příslušný stupeň stezky. Po splnění této zkoušky získá dítě speciální nášivku na kroj.
Stezka pro vlčata a Cestička pro světlušky
Skládá se ze tří stupňů a Nováčka. Jednotlivé stupně jsou barevně odlišeny. Na splnění jednoho stupně má dítě přibližně jeden rok.
Po splnění všech stupňů ve věku kolem 11 let se z vlčat a světlušek stávají skauti a skautky a začínají si plnit Nováčka a Stezky pro skauty a skautky.
Nováček vlčat
6–9 let
1. stupeň
7–8 let
2. stupeň
8–9 let
3. stupeň
9–10 let

Nováček světlušek
6–9 let
1. stupeň
7–8 let
2. stupeň
8–9 let
3. stupeň
9–10 let

Stezky pro skauty a skautky
Skládá se ze čtyř stupňů a Nováčka. Každý stupeň (mimo Nováčka) představuje jeden přírodní živel a je barevně odlišen. Na splnění jednoho stupně je opět vyhrazen přibližně jeden rok, během kterého by si dítě mělo splnit všechny potřebné úkoly. Nášivku v podobě krystalu příslušné barvy si dítě může umístit na kroj již na začátku plnění stezky (ne až po jejím splnění na rozdíl od stezky vlčat a světlušek).
Nováček skautů
11–15 let
1. stupeň skautů
11–12 let
2. stupeň skautů
12–13 let
3. stupeň skautů
13–14 let
4. stupeň skautů
14–15 let

Co je to Nováček a Nováčkovská zkouška (Nováčkajda)?
Nováček slouží pro seznámení se s oddílem, se skautingem a jeho ideály a obsahuje základní dovednosti, které by měl nováček (nový člen) zvládnout. Plnění úkolů se zaznamenává do malého sešítku s názvem Nováčkovská zkouška, po jejímž splnění může dítě přistoupit ke slavnostnímu složení slibu.

Jaká je role rodičů při plnění Stezky?
Pokud Vaše dítě chodí již nějaký měsíc do oddílu, určitě už obdrželo od oddílu Nováčka nebo Stezku. Úkoly v Nováčkovi potvrzují výhradně vedoucí. Ale ve Stezkách je řada úkolů, které vedoucí kontrolovat nemohou, protože probíhají v domácím prostředí nebo mimo oddílové aktivity. Chtěli bychom Vás tedy požádat o spolupráci při plnění těchto úkolů. Pokud budete přesvědčeni, že Vaše dítě úkol splnilo a dosáhlo tím vlastního zlepšení, můžete mu splnění úkolu stvrdit podpisem na příslušné místo ve stezce.
Budete-li se vy sami o stezky a cestičky zajímat, jistě ještě více podpoříte motivaci, kterou děti získávají na schůzkách či výpravách. Nabudou tak pocitu, že mají podporu také z další strany a nejsou na to samy.